Ebba Strid Udikas
Tyresö
070 797 47 71

Ebba Strid Udikas

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Ebba Strid Udikas , jag målar porträtt på beställning och arbetar som grafisk formgivare och illustratör
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag blir lätt engagerad i det jag gör, det tror jag kunderna gillar. Jag ser kunden med sin individuella utgångspunkt och kan använda mig av många manér och erfarenheter, det tror jag kunden ser som möjligheter.
Så här säger en porträttbeställare:
–– Ebba kan verkligen fånga personligheten, sittningarna var så spännande eftersom jag kunde följa målningen från första penseldraget.
Hur ser ditt drömuppdrag ut?Jag vill göra porträtt av en arbetsplats som vill berätta sin historia för sig själva och för sin omvärld. Det är fantastiskt att måla många porträtt och sedan göra bildspel, bok och annat så att företagets eller organisationens historia bekräftas.