Elsa Richnau portfolio

Elsa Richnau
Varberg
0702974533

Elsa Richnau

Jag har inriktat mig på illustration och grafisk design som ett av mina yrken.

Utbildning: Kandidatexamen inom Design från HDK, högskola för design och konsthantverk, Göteborg.

Kurser på Chalmers och KTH:s Arkitekturprogram. Där intresserade jag mig för rum och rumsligheter och hur våra bostäder påverkar oss.

En bra bostad är en förutsättning för ett gott liv.

Teckning är mitt främsta arbetsredskap vilket är till stor nytta inom alla visuella områden både inom 2D och 3D t.ex. mönsterformgivning eller rum. Designyrket är en livslång process som jag ständigt jobbar med att förbättra.