Fredrik Toreblad Toreblad portfolio

Valguiden 2014Fredrik Toreblad TorebladValguiden 2014En skämtsam instruktion om hur man gjorde för att förtidsrösta i riksdagsvalet 2014
Fredrik Toreblad TorebladDel av storyboard. Kund: Verifyter, 2014
Fredrik Toreblad TorebladPolitiskt karikatyr. Kund: SVEA - Sveriges Elevråd, 2014
Fredrik Toreblad Toreblad
Lund
0702518662

Fredrik Toreblad Toreblad

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Fredrik Toreblad. Jag hjälper folk att kommunicera i bilder och med humor. Och så är jag independent serietecknare

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

Idéfasen: Framför allt när man står och diskar och tankarna får vandra hur dom vill. Då kläcks de bästa idéerna.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Att inget uppdrag är för stort eller för litet. Att jag alltid är kontaktbar och sen gör jag ganska roliga grejer också.