Gabriella Axelsson portfolio

Gabriella Axelsson
Nyköping
0155-26 89 77
070-441 03 41

Gabriella Axelsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Gabriella Axelsson och arbetar både med illustrationer och grafisk form.
Hur ser ditt drömuppdrag ut?Flera stora uppdrag där jag kan belysa genomgripande skeenden och bena upp problem att visualisera.
Har du några hemliga talanger?Skriver också skönlitterära texter samt målar i olja.