Gunilla Hagström portfolio

Gunilla Hagström
Ekerö
+46 70 468 2122

Gunilla Hagström

Jag jobbar med tidningar, produkter, reklam, böcker och illustrationer till animation för både vuxna och barn.

 

Hör gärna av dig för samarbete!

 

Kunder i urval: SVT/Barnkanalen, SR/barnradion, Dagens Nyheter, Appelbergs, Arena idé, Kate, MUCF, EviEm, SEI, Fastighetstidningen, Arkus, Akademikern, Chefstidningen, Posten, Reader's Digest, Alfabeta, Regeringskansliet, A4, Pasadena Studio, Spektra, Tecknaren, Bang m.fl.