Håkan Jutblad portfolio

Håkan Jutblad
Hönö
0734-203913

Håkan Jutblad

Jag arbetar med teckning, målning, akvarell och digital art- ofta i kombination med varandra.

I mitt fria skapande av bilder bilder använder jag den teknik som jag anser bäst för att uttrycka min idé och mina teckningar bearbetas ofta vidare i Photoshop.

Som inredningsarkitekt använder jag skisser samt 3d-visualiseringar utförda i 3d studio Max. Jag arbetar också med collageteknik i Photoshop där det senaste uppdraget var ett antal inspirationsuppslag för M&P Paint & Coating