Hans Sjögren portfolio

Hans SjögrenMångfalden i ett vattendrag. Grönare skog, Skogsstyrelsens förlag
Hans SjögrenÅterfynd av trollfladdermus. Växter och djur, Sveriges Nationalatlas förlag 2002
Hans SjögrenÄggkull av törnskata med ett gökägg t. h. Ur min bok: Boken om Göken, Bokförlaget Atlantis 2004. www.atlantisbok.se
Hans SjögrenMeteoritnedslag utanför Grönland för 3,8 miljarder år sedan. Natur i nord. Förlag: Nordiska ministerrådet 2003
Hans SjögrenGeologer borrar i en mosse. Berg och jord, Sveriges Nationalatlas förlag 2002
Hans SjögrenFisktärna. Artarken – hotade arter i Stockholm. Miljöförvaltningen förlag.
Hans Sjögren
Saltsjö-boo
08-556 14 134
0708-75 09 44

Hans Sjögren