Helene Faleij
Malmö
0739 7039 12

Helene Faleij

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Varje gång jag skissar på en idé, jobbar med en bild eller funderar kring en text har jag en önskan om att resultatet av mitt arbete ska väcka en tanke, eller beröra ett hjärta någonstans på vår jord.