Helga-Hila Brümmer
Alingsås
0322-633114
0701-600114

Helga-Hila Brümmer

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Helga Hila Brümmer och älskar att berätta underfundiga historier i mina bilder. Jag ser på mig själv som bildbyggare och använder gärna teckning fotografi och akvarell i samma digitala collage.
Vad jobbar du med just nu?En fotoillustrerad guidebok om min stad Alingsås.
Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?De första tre stegen:
Mötet med uppdragsgivaren, att testa utkast mot uppdragsgivarens förväntningar
och att hitta rätt …