Jan Edlund portfolio

BoxjumpJan EdlundBoxjumpTeckning till Friskispressen
StressJan EdlundStressBroschyr för Stockholm läns landsting
DroppJan EdlundDroppTeckning till informationsbroschyr om cytostatika till Stockholms läns landsting
LändryggJan EdlundLändryggTeckning till broschyr för Stockholm läns landsting
Löpning, FriskispressenJan EdlundLöpning, FriskispressenTeckning till tidningen Friskispressen
Friskispressen, medicinbollJan EdlundFriskispressen, medicinbollTeckning till tidnignen Friskispressen
Friskispressen, benlyftJan EdlundFriskispressen, benlyftTeckning till tidningen Friskispressen
TunnelbanaJan EdlundTunnelbanaLärobok i psykiatri, Liber förlag
SuperbärJan EdlundSuperbärFriskispressen, Friskis och svettis
Jan Edlund
Stockholm
070-710 33 39