Jan Funke
Göteborg
0702 97 88 00

Jan Funke

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Jan Funke och arbetar sedan 1984 som medicinsk illustratör. Jag har gjort illustrationer till ett flertal e-learningprojekt, hemsidor, broschyrer, böcker, TV-program, läkarlexikon, manualer, avhandlingar, artiklar, powerpointpresentationer m.m.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Genom åren har jag upplevt hur viktigt det är att medicinska illustrationer är korrekt återgivna och vackert illustrerade. Mina studier i anatomi och fysiologi gör att jag har lätt för att kommunicera med medicinska experter. Jag förstår det medicinska fackspråket, ser vad som är betydelsefullt och gör sedan vackra och informativa illustrationer.