Jan Rojmar portfolio

Jan  Rojmar
Norsborg
rojmar.se
08-531 763 19
070-791 24 98

Jan Rojmar

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Jan Rojmar och arbetar som illustratör i Stockholm sedan 1979. Verksamheten är i huvudsak baserad på grafisk formgivning, tekniska-, fakta-och medicinska illustrationer utförda i olika manér och tekniker, webdesign och modellbygge. Med en ingenjörsutbildning i botten har jag lätt att förklara tekniskt svåra förlopp i bild.