Jan Rojmar portfolio

Rubrik / Swegons, system diagramJan RojmarRubrik / Swegons, system diagramInstallationsfaser av systemet Wise.
Svensk Kärnbränslehantering/RapportJan RojmarSvensk Kärnbränslehantering/RapportUtrusning för att mäta koncentrationen av lantanoider i grundvattnet.
Haddok / Södertörns Fjärrvärme, illustrerad karta.Jan RojmarHaddok / Södertörns Fjärrvärme, illustrerad karta.Översikt, smart tänkande inom energisektorn på Södertörn.
Matador Kommunikation/Norrvatten, vattenverkJan RojmarMatador Kommunikation/Norrvatten, vattenverk"Vattnets väg" från Mälaren via vattenverket till användarna, vidare till avloppsreningsverket och därifrån ut i Östersjön. 
SKB, årsredovisning mmJan RojmarSKB, årsredovisning mmIllustration över slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Avfallet slutförvaras i ett  underjordiska bergrum i SKB:s anläggning i Forsmark".
Westermo Data Communications, utställning.Jan RojmarWestermo Data Communications, utställning.Applikationer inom järnväg, industri, vatten och avlopp  för utställningsvägg 4 x 2,5m
EDI Consulting, koncept.Jan RojmarEDI Consulting, koncept.Konceptuell illustration av ett solkraftverk.
Ramudden, översikts illustrationJan RojmarRamudden, översikts illustrationVektor illustration, översikt uthyrningsanordningar Ramudden-
Tilo Partners/Malmberg, Webb illustrationJan RojmarTilo Partners/Malmberg, Webb illustrationFrån biogas till ren energi.
Nordic Rock Tech Center AB. Presentations material.Jan RojmarNordic Rock Tech Center AB. Presentations material.Framtids gruva.
SKB, rapportJan RojmarSKB, rapportIllustration som visar hur jordlager fördelar sig på djupet längs med vattendrag/dalgång.
Liber, geografibok.Jan RojmarLiber, geografibok.En plötslig glidning i en förkastning frigör energi i form av en jordbävning
Flygt, katalogJan RojmarFlygt, katalogFlygt huset.
Munters Europe AB, affisch och broschyr.Jan RojmarMunters Europe AB, affisch och broschyr.Cutaway illustration, ESAC Evaporativ kyla och befuktning. 
Uppland Väsby kommun/Visions illustration Vilunda parkenJan RojmarUppland Väsby kommun/Visions illustration Vilunda parkenUpplands Väsby kommun utvecklar ett kommande idrotts- och bostadsområde, Vilundaparken.   
A Train, Arlanda Express / SnabbfaktaJan RojmarA Train, Arlanda Express / SnabbfaktaIllustration ingår som snabbfakta i hållbarhetsredovisning om A Train
Rensa / Systemlösning flerbostadshusJan RojmarRensa / Systemlösning flerbostadshusÖversikts bild systemlöäsningar för flerfamiljshus, som t ex kvarnar, gemensam tank, tömmningskopplingar och kopplingsskåp.
Roslagsvatten / InstallationsbeskrivningJan RojmarRoslagsvatten / InstallationsbeskrivningInstallationsbeskrivning avlopp vvs
Jan  Rojmar
Norsborg
rojmar.se
08-531 763 19
070-791 24 98

Jan Rojmar

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Jan Rojmar och arbetar som illustratör i Stockholm sedan 1979. Verksamheten är i huvudsak baserad på grafisk formgivning, tekniska-, fakta-och medicinska illustrationer utförda i olika manér och tekniker, webdesign och modellbygge. Med en ingenjörsutbildning i botten har jag lätt att förklara tekniskt svåra förlopp i bild.