Jenny Holmlund portfolio

Jenny Holmlund
Malmö
040-18 54 82
0704-91 19 51

Jenny Holmlund

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Jenny Holmlund och jag jobbar oftast med små till medelstora företag. Uppdragen kan vara allt från bokillustrationer till serier, till ett företag som behöver en miljöbild till en kundpresentation.

Har du några hemliga talanger?

Med erfarenhet från stand-up comedy och bakgrund som serietecknare kan jag ta fram manus till serier när det behövs. Plus att jag är ett bra bollplank för olika kommunikationsidéer: vad som griper folks uppmärksamhet och hur man bäst förmedlar en idé visuellt.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Att jag är tidseffektiv och pålitlig. Och eftersom kunden får se och godkänna skissen innan jag färdigställer illustrationen så finns en ömsesidig trygghet i att de kommer att bli nöjda med slutresultatet.