Jenny Holmlund portfolio

Memory-Olika familjerJenny HolmlundMemory-Olika familjerKort till Memory. Spel som skildrar den mångfald av familjetyper som finns idag.
Serie LäslivJenny HolmlundSerie LäslivSerie för tidningen Läsliv som bland annat tar upp läs och skrivsvårigheter och olika läshjälpmedel.
SKL- vårdrapportJenny HolmlundSKL- vårdrapportIllustration till vårdrapport. Logistik inom vården och patientens väg.
Vårdrapport för SKLJenny HolmlundVårdrapport för SKLIllustration till rapport om vården. Hur medicinska prioriteringar påverkar kötiden inom olika delar av landet.
Mediplast-Häfta med skumJenny HolmlundMediplast-Häfta med skumSteg för steg instuktioner för hur man fäster en häfta med skum på patienten.
Droppblandning/InfusionJenny HolmlundDroppblandning/InfusionInstruktionsillustration för infusion - att blanda medicin med dropp. En av ett antal steg för steg illustrationer till produktbroschyr för Mediplast.
Miljöskiss butikJenny HolmlundMiljöskiss butikInteriörskiss för att visa Bedeges mobila kassasystem i en kundsituation.
KassasystemJenny HolmlundKassasystemSkiss som visar Bedges hybrid mellan ett mobilt och stationärt kassasystem.
Attraktionsakademins tjänsterJenny HolmlundAttraktionsakademins tjänsterEn illustration för att symbolisera olika tjänster för AttraktionsAkademin
The GarmentJenny HolmlundThe GarmentModeillustration för Robert & Blad - exempel på hur det mångsida plagget "The Garment" kan bäras
Interiör lagerJenny HolmlundInteriör lagerInteriörbild av lager / postsortering till internationellt säljunderlag Smoke Free Systems
Artikelillustration IntegritetJenny HolmlundArtikelillustration IntegritetArtikelillustration "Integritet är det nya svarta" för tidningen Hennes
InternkommunikationJenny HolmlundInternkommunikationHu fungerar din internkommunikation? Serie som vykort för konsultföretaget Karakai
Hitta sig självJenny HolmlundHitta sig självEnrutesserie som bokillustration till antologi för nätverket Magma
Innovationskort med enrutesserierJenny HolmlundInnovationskort med enrutesserierSerier för "innovationskort" åt iK2
Doula logotypJenny HolmlundDoula logotypSymbol och logotype till föreningen Aligi verkar för att förmedla doulor och kulturtolkar till utrikesfödda kvinnor som ska föda barn.
Porträtt till logotypeJenny HolmlundPorträtt till logotypePorträtt och logotype till författare/konsult (inklusive ett porträtt på hund-medarbetaren)
Porträtt spritetikett Jenny HolmlundPorträtt spritetikett Porträtt till etikett på spritflaska som present på högtidsdag
Jenny Holmlund
Malmö
040-18 54 82
0704-91 19 51

Jenny Holmlund

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Jenny Holmlund och jag jobbar oftast med små till medelstora företag. Uppdragen kan vara allt från bokillustrationer till serier, till ett företag som behöver en miljöbild till en kundpresentation.

Har du några hemliga talanger?

Med erfarenhet från stand-up comedy och bakgrund som serietecknare kan jag ta fram manus till serier när det behövs. Plus att jag är ett bra bollplank för olika kommunikationsidéer: vad som griper folks uppmärksamhet och hur man bäst förmedlar en idé visuellt.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Att jag är tidseffektiv och pålitlig. Och eftersom kunden får se och godkänna skissen innan jag färdigställer illustrationen så finns en ömsesidig trygghet i att de kommer att bli nöjda med slutresultatet.