Jerker Eriksson
Malmö
040-30 04 50
0705-30 04 50

Jerker Eriksson

Jag är verksam som illustratör sedan 70-talet och använder mig av många olika tekniker för att åskådliggöra det som krävs. Oftast jobbar jag i akvarell och tusch men allt passerar naturligtvis Mac:en för leverans. Har både reklambyråer och företag som kunder.