Jerker Eriksson portfolio

Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Jerker Eriksson
Malmö
040-30 04 50
0705-30 04 50

Jerker Eriksson

Jag är verksam som illustratör sedan 70-talet och använder mig av många olika tekniker för att åskådliggöra det som krävs. Oftast jobbar jag i akvarell och tusch men allt passerar naturligtvis Mac:en för leverans. Har både reklambyråer och företag som kunder.