Joakim Larsson portfolio

Joakim Larsson
Anderslöv
0410-280 38
0708-528038
Boka mig för kurser

Serieteckning är ett roligt sätt att befästa kunskap. Sammanfatta ett arbetsområde med en tecknad serie kan vara det som gör att eleverna aldrig glömmer det de lärt sig. Serieteckning går dessutom att använda oavsett ämnesområde, man kan göra serier om hur miljön fungerar, eller en historisk tidsperiod, eller kanske om olika politiska partier.

Kurser, Skapande skola, Workshop