Johan Isaksson
jii.se
070-4157154

Johan Isaksson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Johan Isaksson och arbetar sedan 1998 som illustratör med i huvudsak tidningar och reklambyråer som kunder. Jag har även jobbat med karaktärsdesign för serier och produkter, logotyper och nyhetsgrafik.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är snabb, älskar korta deadlines, lyhörd för kundens önskemål och behärskar en rad olika manér.

Vad utmärker ditt skrivbord?

En väldig hög med små utrivna skisser, ett bra bakben här, en traktor där o.s.v. Oftast bygger jag ihop bilderna i datorn där de sedan färgläggs. Originalen består inte sällan av åtskilliga teckningar som klipps ihop till en.