Johan Reich portfolio

Sura GubbarJohan ReichSura GubbarAnimerad film
Human Connect3Johan ReichHuman Connect3En av flera bilder för Humana Connect.
Humana Connect2Johan ReichHumana Connect2En av flea bilder för Humana Connect
Humana Connect1Johan ReichHumana Connect1En av flera bilder för Humana Connect
HumanaJohan ReichHumanaEtt par av flera för Humana
PreventJohan ReichPreventBilder för Prevent
Sura gubbarJohan ReichSura gubbarAnimerad film. 
ArbetsförmedlingenJohan ReichArbetsförmedlingenRadaktionell bild för arbetsförmedlingen
Två politiker 1Johan ReichTvå politiker 1Ur en beställning på politiker
Två politiker 2Johan ReichTvå politiker 2Ett par ur en större beställning bilder på politiker
V och LOJohan ReichV och LOEtt par av flera i en beställning.
Personlig assistansJohan ReichPersonlig assistansAnimerad film för Vårdföretagen
KänslorJohan ReichKänslorAnimationer för  Gullers Grupp.
Västra GötalandsregionenJohan ReichVästra GötalandsregionenAnimerad film för Västra Götalandsregionen
FolkhälsomyndighetenJohan ReichFolkhälsomyndighetenEn film för Folkhälsomyndigheten
ASD-filmJohan ReichASD-filmEn film för föräldrar med ASD
MansnormenJohan ReichMansnormenAnimerad film landstinget.
VåldsfilmJohan ReichVåldsfilmEn film för Landstinget.
Johan Reich
Lidingö
08-7675125
070-607 39 27

Johan Reich

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Johan Reich och jag tecknar och målar. Jag gör många olika typer av jobb; allt från idé- och storyboardskisser via reklam- och bokillustrationer till porträtt i olja.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Att få vara med tidigt i processen och få litet tid att utforma den grafiska formen. Det är mycket man kan göra med linjer och grafik i en enkel teckning.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag har hållit på länge och har erfarenhet, Jag är snabb och lätt att ha att göra med.