Johan Reich
Lidingö
08-7675125
070-607 39 27

Johan Reich

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Johan Reich och jag tecknar och målar. Jag gör många olika typer av jobb; allt från idé- och storyboardskisser via reklam- och bokillustrationer till porträtt i olja.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Att få vara med tidigt i processen och få litet tid att utforma den grafiska formen. Det är mycket man kan göra med linjer och grafik i en enkel teckning.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag har hållit på länge och har erfarenhet, Jag är snabb och lätt att ha att göra med.