Johanna Rehn portfolio

Johanna Rehn
Malmö
0705-810272

Johanna Rehn

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Johanna Rehn, jag illustrerar och målar de flesta motiv, i de flesta material, på de flesta ytor.. Jag gör allt som har med konst att göra egentligen. Väggmålningar, fri konst, barnböcker, håller i konstkurser..

I ditt yrkesutövande, hur har du själv utvecklats, tycker du?

När jag ser tillbaka på min konstnärliga väg ser jag hur både hand och huvud blivit betydligt säkrare i såväl budskap som uttryck. Jag upplever att det är en ständig utveckling och det är nyfikenheten inför allt som driver mig.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är lättsam och trevlig att ha att göra med, jag håller deadlines och jag gör alltid mitt bästa för att kunden ska bli nöjd.