John Andersson portfolio

"Regrowth", Personligt ProjektJohn Andersson"Regrowth", Personligt ProjektEnvironment Concept Design. 2D och 3D.
"Fungi", Personligt ProjektJohn Andersson"Fungi", Personligt ProjektSkulpterat i VR (Oculus Quest + Adobe Medium), modellen importerades sedan till Modo för texturering och rendering, och sist så redigerade jag och målade över rendern i Photoshop.
"Soldier", Personligt ProjektJohn Andersson"Soldier", Personligt ProjektMood Concept och Narrativ/Storytelling.  
John Andersson
Karlstad
+46 (0)70 339 7189

John Andersson

Mitt namn är John Andersson (Zydh). Jag arbetar med digital konst och design, och specialiserar mig inom Environment Concept Design, Digital Environment Art, och World Building. Jag besitter en bredd av färdigheter inom visuell kommunikation i bland annat 2D, 3D och VR.