Jonas Gustafsson portfolio

Jonas Gustafsson
Lima
0705-68 35 35

Jonas Gustafsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Gösta Jonas Gustafsson. Jag är en bildmakare som kreerar såväl analogt som digitalt. Jag arbetar uppdragbaserat mestadels och har gjort så i 20 år vilket ger mig en snabbhet och säkerhet i arbetet. Jag har även egen produktion av tavlor, posters, T-shirts och tallriksunderlägg bl a. som säljs i webshoppen www.bilderochsånt.se

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag ger mig hän och är lyhörd. Åren har lärt mig förstå intuitivt i mångt och mycket vad kunden söker. Jag vill leverera något jag kan stå för vilket gör att jag filar lite extra "utan extra kostnad"

Vad jobbar du med just nu?

Gör helt nya illustrationer för utbildningmaterial för en internationell mestadels nätbaserad eftergymnasial skola – mängder av bilder inom framför allt naturvetenskapliga ämnen 🙂