Jürgen Asp
Göteborg
0708-773714

Jürgen Asp

Mycket ryms i begreppet ”illustration”, att visualisera en text, utveckla ett resonemang eller beskriva ett flöde. Under åren som illustratör och tecknare har jag arbetat och illustrerat i skiftande projekt, både digitalt och “Unplugged”, med olika utmaningar i nära samarbete med kunder och uppdragsgivare. Från produktillustrationer till fria tolkningar av texter

Nordens Ark, karta över parken och beskrivandeskisser på deras anläggning inför presentationer. Illustratör och skribent på tidningarna Praktiskt Båtägande, På Kryss, Husvagn och Camping, Hemmets Veckotidning. Med flertalet artiklar, foto och illustrationer i olika ämnen kring båtliv, segling, camping och resor.

Illustrationer till Norstedts förlag, Bilda förlag, Nautiska förlaget och Det mångkulturella förlaget.

Reklambyråer i Göteborg och Stockholm- med bl.a. kunder som Volvo, Hasselblad, Spårvägen.