Karin Didring
Lund
076-1150665

Karin Didring

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Karin Didring jobbar som serietecknare, illustratör, formgivare och redaktör.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag håller alltid deadlines och har kreativa lösningar!

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Att få planera och genomföra en "vetenskapsbok" för barn.