Stockholm
+46-8-6150909
+46-70-5606614

Karin Hagelström

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Karin Hagelström
Mitt företag Hagelström Design hjälper företag och organisationer med att stärka och utveckla sitt varumärke och visuella kommunikation.
Mer konkret kan det innebära att jag tar fram designkoncept, logotyper och visuella identiteter och designmanualer.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Med en bred erfarenhet från olika discipliner kan jag hjälpa kunden med många saker. Det innebär att kunden inte behöver anlita ett stort antal av konsulter.
Vad jobbar du med just nu?Ett varumärkesprojekt.