Karin Sunvisson portfolio

Karin Sunvisson

Karin Sunvisson

 

Om mig
Frilansande illustratör, grafisk formgivare och bildkonstnär med en masterexamen från École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris.

 

Om mitt arbete
Det viktigaste i mitt arbete med bild och form är, utöver att leverera ett gediget hantverk, att vara trogen uppdraget och hitta den visuella lösning som bäst lyfter uppdragets innehåll och syfte. Jag anser att enkelt och elegant är synonymer och låter dessa ledord diktera bildens utformning. När en spänning uppstår mellan sagt och osagt sätter jag punkt.

 

Kunder i urval
Illustration och grafisk design: Baltic Worlds Magazine/Södertörn Universitet, Celanders Förlag, De Morgen Newspaper och De Morgen Magazine/De Persgroep, Ellerströms Förlag, Folket i Bild/Kulturfront, Konstnärsnämnden, Musikverket, Svenska Institutet, Tecknaren/Svenska Tecknare, Tidskriften Arena/Arenagruppen.
Beställd bildkonst: EWK-Muséet (Center för politisk konst), Kulturförvaltningen Stockholm/Nya Karolinska Solna, Musée de la Chasse et de la Nature/Fondation Sommer (bildkonst och animation), Svenska Institutet.