Kati Mets portfolio

Kati Mets
Stockholm
0708-69 81 24

Kati Mets

Jag arbetar med kollage och teckningar till tidningar, böcker och informationsmaterial. Det är roligt och utmanande att hitta guldkornen i en riktigt torr text. Jag kan vara pedagogisk, instruktiv eller skruvad beroende på sammanhang. Min serie En filosofisk undersökning, publicerades i tidskriften Modern Filosofi. Exempel på andra kunder är Arkitekten, Grus & Guld, Forum för levande historia och Liber förlag. Jag gör mina bilder i Photoshop. Se mina kollage på instagram: https://www.instagram.com/katimets/