Kjell Thorsson portfolio

Kjell Thorsson
Stockholm
070-791 05 60

Kjell Thorsson

Jag arbetar med tekniska illustrationer, tidningsillustrationer, bilderböcker samt illustrationer och animationer för interaktiva utbildningar.