Kristin Westmar
Västra frölunda
0709-72 82 95

Kristin Westmar

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Kristin Westmar och jag är illustratör. Jag gör bilder som lockar till tankar, bilder som säger något om världen, bilder som både är allvarliga och har humor. De platsar i tidskrifter, böcker, omslag och på väggar och kläder bland annat. Jag arbetar med olika material och blandar gärna foto, teckning, akvarell och datorns möjligheter i en och samma bild. Jag arbetar även med text på olika sätt. Tillsammans med bild eller för sig. I form av typografi eller poesi.