Kristina Wiberg
Göteborg
031-19 10 23
0704-32 28 01

Kristina Wiberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag bor i Göteborg och heter Kristina Wiberg. Jag har alltid ägnat mitt liv åt illustration, teckning, ritning och målning i olika former. Detta både som anställd och egenföretagare.
Det började med utbildning och kort karriär som modetecknerska.
Därefter följer en längre period med kartritning, illustrationer och akvarellmålning med geologiska förtecken.
Under åren har det också blivit många vykort och då företrädelsevis med julmotiv.
Jag deltar även i utställningar med olje- och akvarellmålningar.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag är lyhörd inför beställarens önskemål.
Talar om vad jag själv tycker, men är mycket medveten om att alla oftast redan har en bild/vision i sitt huvud när man träffas första gången. Det är ju roligt med jättenöjda kunder i slutändan!

Hur ser ditt drömuppdrag ut?En dröm skulle kanske vara ett uppdrag som sträcker sig över längre period t ex ett samarbete med en författare.