Laila Julin
Stockholm
08-664 58 09
0708-40 88 24

Laila Julin

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Laila Julin och jag tecknar och målar i akvarell, akryl och digitalt. Håller även kurser i min ateljé. Är utbildad bilpedagog.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

När tid och rum försvinner och allt bara flyter på.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Båda parter ska vara nöjda. Är flexibel att arbeta med.