Lars-Åke Olsson
Säffle
0533 60011 eller ateljé 0533 23092
073 9315173

Lars-Åke Olsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Lars-Åke Olsson. Jag tecknar, målar, illustrerar, undervisar i måleri, och arbetar som konstnär. Har jobbat så i många år och illustrerat sedan 1975. Bor i Säffle i Värmland. Bor och är även verksam i Stockholm. Anordnar endagskurser i akvarellmålning och arbetar även på Studieförbundet Vuxenskolan.

I ditt yrkesutövande, hur har du själv utvecklats, tycker du?

Jag tycker att jag har utvecklats faktiskt. Och det beror på de mycket olika uppdrag jag fått inom illustration. Ibland har svåra uppdrag varit de roligaste, eftersom jag har fått jobba hårt för en bra lösning åt min uppdragsgivare. Och det har alltid slutat bra och med en bra lärdom för mig som varit utvecklande.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är flexibel och anpassar mig efter vad kunden vill ha. Det är viktigt. Jag ger ofta prov på idéer hur en illustration skall se ut, men i slutänden är det kunden som bestämmer. Det är kundens mål som är viktigt.