Lars Berg portfolio

Lars Berg
Gnesta
0705-18 07 90

Lars Berg

Jag arbetar i första hand som konstnär, med teckning, måleri och skulptur, men åtar mig ibland illustrationsuppdrag. Utöver detta har jag arbetet med tidningsproduktion, bokformgivning och webbformgivning. Idag är jag även redaktör för webbplattformen Nätverket Gestalt i Sverige. Jag har gjort otaliga trycksaker genom åren; foldrar, tidningar och broschyrer, med både formgivnings- och illustrationsansvar.
Jag arbetar med Photoshop, InDesign och Illustrator, när jag inte använder papper och pennor 🙂

Se mer information på angivna websidor…