Lena Åstradsson portfolio

Lena Åstradsson
Blentarp
0768 808 764

Lena Åstradsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Lena Åstradsson heter jag, och har jag hållit på med bilder på olika sätt ända sen jag kunde hålla i en penna. Genom åren har det handlat om projekt inom förpackningsdesign, broschyrer, illustrationer och logotyper.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

Allra bäst trivs jag när jag är en bit in i skapandet, när bilden/objektet börjar komma fram.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Inga oklarheter får råda. Total överenskommelse om deadline, innehåll, osv måste vara klart och tydligt.