Lisa Behrenfeldt portfolio

Lisa Behrenfeldt
Bagarmossen
0704620373

Lisa Behrenfeldt

Mycket av det jag gör i mitt liv handlar om att på olika sätt inspirera och skapa förutsättningar för att andra ska komma ut på äventyr i naturen. Både för att jag trivs allra bäst när jag är ute och gärna delar med mig, och för att jag går sönder av ilska över mänsklighetens brist på respekt för vår natur om jag inte gör något åt det. Jag är biolog och utomhuspedagog, och ett av alla små sätt för mig att bidra till att folk börjar se, förstå och gilla naturen är att jag gör illustrationer.

Jag gillar de konkreta uppdragen och utmaningen att göra det så kreativt och inspirerande som möjligt inom den ofta ganska förutsägbara genren som en naturreservatsskylt eller en lärobok är.

Jag har bl. a. gjort bilderna till:

Att lära in ute för hållbar utveckling (Outdoor teaching)

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute (Outdoor teaching)

Kryptogamguiden – en introduktion till mossor, lavar och svampar (Fältbiologerna förlag)

4 olika foldrar om natur i Vindelfjällen på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten

Skyltar till en naturstig i Årjäng på uppdrag av Skogsstyrelsen

En skylt om fiskar i Södertälje kanal på uppdrag av Södertälje kommun

flera artiklar i tidningarna Fältbiologen och Väglöst