Lisa Behrenfeldt portfolio

Lisa Behrenfeldt
Bagarmossen
0704620373

Lisa Behrenfeldt

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Lisa Behrenfeldt. Jag är biolog och utomhuspedagog och sysslar med diverse olika projekt som alla på något vis handlar om naturen, och framför allt sprida upptäckarglädje där ute. Till exempel jobbar jag på naturskola, som guide bl.a. i fjällen och med att göra illustrationer och skriva artiklar och informationstexter.
Vad jobbar du med just nu?Väntar på att boken Att lära in ute för hållbar utveckling ska komma ut med mina bilder i och gör sista kompletterande illustrationerna till en bok om kryptogamer (mossor, lavar och svampar) som väntas bli klar i vår.