Lisa Behrenfeldt portfolio

Lisa BehrenfeldtGranskog. En av elva olika biotopbilder till kommande bok om kryptogamer. Beställare: Fältbiologernas förlag
Lisa BehrenfeldtVindelfjällens fjällbjörkskogar. Del av folder om naturen i Vindelfjällens naturreservat för naturum Vindelfjällen. Beställare: Länsstyrelsen Västerbotten 2010
Lisa BehrenfeldtGammelskogen vid Nulppa, Vindelfjällen. Del av folder om naturen i Vindelfjällens naturreservat för naturum Vindelfjällen. Beställare: Länsstyrelsen Västerbotten 2010
Lisa BehrenfeldtLivet på kalfjället. Del av folder om naturen i Vindelfjällens naturreservat för naturum Vindelfjällen. Beställare: Länsstyrelsen Västerbotten 2010
Lisa BehrenfeldtSkator, deras bo och ägg. Illustration i boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Outdoor teaching 2014
Lisa BehrenfeldtÖring. Del av illustration till skylt vid Brännemölla kvarn. Beställare: Höörs kommun 2011
Lisa BehrenfeldtMattvävarspindel. Illustration till natur- och kulturstigen på Ridön. Beställare: Sveaskog 2010
Lisa BehrenfeldtLieslåtter. Illustration till artikel om att återskapa det gamla kulturlandskapet. Fältbiologen 3-4/06
Lisa BehrenfeldtVäxter i rikkärret. Illustrationer till folder för naturreservat Hejnum-Kallgate. Beställare: Länsstyrelsen Gotlands län 2010
Lisa BehrenfeldtLivet på en gård på 1800-talet. Illustration till naturstig i Ejheden. Beställare: Sveaskog 2010.
Lisa BehrenfeldtUtsikt från fyren på Stora Karlsö. Sommaren 2010.
Lisa BehrenfeldtIgelkott. Illustration till en övning om ekosystem i kommande boken: Att lära in ute för hållbar utveckling. Outdoor teachin 2015
Lisa BehrenfeldtSnygga grönsaker. Skiss. oktober 2010
Lisa Behrenfeldtmandelblommor och blomfluga. Skisser. mars 2011
Lisa BehrenfeldtÅret i naturen. Affisch i Fältbiologen nr 4/09
Lisa Behrenfeldt
Bagarmossen
0704620373

Lisa Behrenfeldt

Mycket av det jag gör i mitt liv handlar om att på olika sätt inspirera och skapa förutsättningar för att andra ska komma ut på äventyr i naturen. Både för att jag trivs allra bäst när jag är ute och gärna delar med mig, och för att jag går sönder av ilska över mänsklighetens brist på respekt för vår natur om jag inte gör något åt det. Jag är biolog och utomhuspedagog, och ett av alla små sätt för mig att bidra till att folk börjar se, förstå och gilla naturen är att jag gör illustrationer.

Jag gillar de konkreta uppdragen och utmaningen att göra det så kreativt och inspirerande som möjligt inom den ofta ganska förutsägbara genren som en naturreservatsskylt eller en lärobok är.

Jag har bl. a. gjort bilderna till:

Att lära in ute för hållbar utveckling (Outdoor teaching)

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute (Outdoor teaching)

Kryptogamguiden – en introduktion till mossor, lavar och svampar (Fältbiologerna förlag)

4 olika foldrar om natur i Vindelfjällen på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten

Skyltar till en naturstig i Årjäng på uppdrag av Skogsstyrelsen

En skylt om fiskar i Södertälje kanal på uppdrag av Södertälje kommun

flera artiklar i tidningarna Fältbiologen och Väglöst