Lisa Östlund Fält portfolio

Tofsmes 2015Lisa Östlund FältTofsmes 2015Illustrationen var till en rapport om ekologiska landskapssamband, Järfälla kommun.
Eget projekt 2010 Lisa Östlund FältEget projekt 2010 Rödklint, krollilja, tjärblomster
Temablad Trafikverket 2014Lisa Östlund FältTemablad Trafikverket 2014Illustration till ett av Trafikverkets temablad om restaurering av strömmande vattendrag. En heterogen botten med ett artrikt vattendrag.
Fallande eklöv 2017Lisa Östlund FältFallande eklöv 2017På uppdrag av Stockholms stad tar Calluna fram skyltar till en naturstig. De fallande eklöven är återkommande i flera av dem.
Abborre 2017Lisa Östlund FältAbborre 2017Stockholms stad, Naturstig Flaten. 
Nötskrika 2017Lisa Östlund FältNötskrika 2017På uppdrag av Stockholms stad tar Calluna fram skyltar till en naturstig. Nötskrikan berättar för besökarna om hur den lever.
Beskrivning vegetation 2017Lisa Östlund FältBeskrivning vegetation 2017Bilden visar förändringen av växter och träd inom olika naturtyper.
Landskap 2017Lisa Östlund FältLandskap 2017Illustration till Landskapskaraktärsanalys, för Radar Arkitektur och planering. 
Olika sinnen 2017Lisa Östlund FältOlika sinnen 2017Stokholms stad, Naturstig Flaten. Människorna visar på vilka sinnen som kan användas på resp station inom ett naturområde. Se, känna och höra.
Lisa Östlund Fält
Göteborg
0705-654356

Lisa Östlund Fält

Lisa arbetar som illustratör och biolog på Calluna. 

Har gjort illustrationer till skyltar, vetenskapliga skrifter och rapporter.