Lisbeth Svärling
Göteborg
070-9903 356
070-990 33 56

Lisbeth Svärling

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Lisbeth Svärling och främst humortecknare. För mig är även texten viktig och ofta en del av bilden.

Människan eller det mänskliga är det som inresserar mig mest

Våra tankar och känslor, våra ansträngningar i tillvaron och hur vi ser på oss själva och vår omgivning.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Mina många och roliga idéer.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

Den roliga delen är när man äntligen fått flow och allt känns möjligt.