Lotta Jarlsdotter
Solna
08 838661
0708251776

Lotta Jarlsdotter

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Lotta Jarlsdotter. Illustratör med rättegångsteckningar, barntavlor, doptavlor och husporträtt som specialitet. Arbetar även med illustrationer till böcker och storyboards.
Vad jobbar du med just nu?Illustrationer till en barnbok samt en bok om fyrar.