Magnus Frederiksen aka Glafisk portfolio

Magnus  Frederiksen aka Glafisk
Stockholm
073 657 17 77

Magnus Frederiksen aka Glafisk

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Magnus Frederiksen, illustratör och grafisk designer. Jag jobbar mest mot förlag och tar fram omslag och sätter inlagan. Jag jobbar även med att ta fram egna produkter, så som ritböcker och fotoböcker, men jobbar också som frilans på olika byråer. Håller kurser på Forsbergs skola där jag själv utbildade mig. Jag tycker att detaljer är viktiga, men inte värda att döda för.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag har en spretig fantasi, som när den får fäste blommar ut till bra saker. Jag ser mig själv som öppen och liberal till projekt av olika slag och ser oftast det positiva i saker och ting. Sen att jag inte så lätt blir stressad tror jag många också ser som positivt.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Jag drömmer om att få producera min första egna serieroman. Men, drömmar ändrar sig från dag till dag. Jag vill mest bara göra roliga saker. 

Vad är roliga saker?

Motsatsen till tråkiga saker?  

Är din profilbild äkta?

Ja och nej.