Malin Nordin
Bromma
0707 432462

Malin Nordin

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Hej! Jag heter Malin Nordin fd. Erkkonen. Jag är animatör och gör även en del illustrationer och avancerad retusch. Jag jobbar mest i 2D men även 3D.

Jag är utbildad på The Garden i 3D animering och Diagonalakademins Animation och Experimentfilm. Jag animerar reklam och kortfilm.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag har en bred kompetens och kan animation, rörlig grafik, postproduktion och jobbar också med tryck som bildbehandlare. Jag tycker också att jag har det konstnärliga ögat och har lätt för att se det bra i ett projekt.