Maria Nilsson Fidler portfolio

Maria Nilsson Fidler
Löberöd
073 021 6446

Maria Nilsson Fidler

Jag arbetar mest med naturorienterade projekt som te.x framtagande av digitalt underlag för framställning av skyltar och övrigt informationsmaterial ofta till kommuner. Arbetet består till stor del av att ta fram illustrationer men ofta ingår också grafisk formgivning, fotografering och textbehandling. De senaste åren ligger stort fokus och intresse på att arbeta med naturorienterat pedagogiskt material för barn och ungdomar. Förutom högskolestudier och relevanta kurser i bland annat utomhuspedagogik har många utmanande och inspirerande projekt bäddat för en allt större kunskapsbank att hämta material i. 

Jag har ett stort engagemang för natur och friluftsliv och brinner för att skapa fler dörrar som kan tillgängliggöra denna världen för barn och ungdomar där illustrationen är mitt främsta redskap. 

Parallelt med mitt vardagliga illustrerande har jag också illustrerat ett flertal barnböcker bland annat för B.Whalström, Opal, Hirschfelt media och Betapedagog.