Maria Nilsson Fidler portfolio

Helsingborgs stad, naturpunkt EkenMaria Nilsson FidlerHelsingborgs stad, naturpunkt EkenEn illustration som ingår i ett större projekt (naturpunkt Eken) med att informera om Ekens betydelse idag och genom tiderna.
Lomma kommun, pedagogisk barnskyltMaria Nilsson FidlerLomma kommun, pedagogisk barnskyltPedagogisk barnskylt som informerar om vikten av bryn.
Helsingborgs stad, Veden lever!Maria Nilsson FidlerHelsingborgs stad, Veden lever!Illustration som beskriver hur den döda veden är full av liv, del av projekt naturpunkt Eken för Helsingborgs stad.
Malmö stad, miljöillustration strandängMaria Nilsson FidlerMalmö stad, miljöillustration strandängMiljöillustration som visar på djur-, växtliv och rekreationsmöjligheter vid en strandäng. Skall användas till att informera om naturen i Malmö stad.
Malmö stad, ekosystemillustration nedbrytningMaria Nilsson FidlerMalmö stad, ekosystemillustration nedbrytningEn av flera ekosystemillustrationer som tagits fram för att beskriva begreppet ekosystemtjänster, här med fokus på nedbrytare.
Helsingborgs stad, artillustrationMaria Nilsson FidlerHelsingborgs stad, artillustrationArtillustration av bla klockgentiania och klockljung, framtagen för naturpunkt Sandmark i Helsingbogs stad.
Lomma kommun, artillustration rörsångareMaria Nilsson FidlerLomma kommun, artillustration rörsångareArtillustration till naturreservatskylt för Lomma kommun.
Lunds kommun, LjudvevMaria Nilsson FidlerLunds kommun, LjudvevMiljöbild som beskriver stationen Ljudveven som finns med i en folder om en lättillgänglig promenadslinga i Skrylle.
Betapedagog AB, Ebbe och trollet i skogen, barnbokMaria Nilsson FidlerBetapedagog AB, Ebbe och trollet i skogen, barnbokBarnboksillustration till Ebbe och trollet i skogen, som ingår i serien om Ebbe med lättlästa böcker.
Lunds kommun, Folder om vildsvinMaria Nilsson FidlerLunds kommun, Folder om vildsvinEtt utsnitt av en folder som informerar om vildsvin.
Lomma kommun, hålnunneört och pälsbiMaria Nilsson FidlerLomma kommun, hålnunneört och pälsbiArtillustration av hålnunneört och pälsbi till naturreservatet Öresundsparken i Lomma kommun.
Malmö stad, Ekosystemtjänster Maria Nilsson FidlerMalmö stad, Ekosystemtjänster Visualiserar ekosystemtjänsterna som hela tiden sker i vår närmiljö. Togs fram för att skapa en förståelse för hur allt hänger ihop i vår natur.
Lunds kommun, Lekande havsöringMaria Nilsson FidlerLunds kommun, Lekande havsöringArt och miljöillustration av lekande havsöring i ett projekt som skall informera om livet i bäcken.
Saxån Braåns vattenrådskommite, undervattensmiljöMaria Nilsson FidlerSaxån Braåns vattenrådskommite, undervattensmiljöSötvattenmiljö med kryp till ett större skyltprojekt för att informera oom livet i Braån.
Trelleborgs kommun, sälgMaria Nilsson FidlerTrelleborgs kommun, sälgArtillustration Salix caprea sälg
Hemmaodlat, växtsjukdomarMaria Nilsson FidlerHemmaodlat, växtsjukdomarIllustration som beskriver några av de vanligaste näringsbristerna hos växter.
Maria Nilsson Fidler
Löberöd
073 021 6446

Maria Nilsson Fidler

Jag arbetar mest med naturorienterade projekt som te.x framtagande av digitalt underlag för framställning av skyltar och övrigt informationsmaterial ofta till kommuner. Arbetet består till stor del av att ta fram illustrationer men ofta ingår också grafisk formgivning, fotografering och textbehandling. De senaste åren ligger stort fokus och intresse på att arbeta med naturorienterat pedagogiskt material för barn och ungdomar. Förutom högskolestudier och relevanta kurser i bland annat utomhuspedagogik har många utmanande och inspirerande projekt bäddat för en allt större kunskapsbank att hämta material i. 

Jag har ett stort engagemang för natur och friluftsliv och brinner för att skapa fler dörrar som kan tillgängliggöra denna världen för barn och ungdomar där illustrationen är mitt främsta redskap. 

Parallelt med mitt vardagliga illustrerande har jag också illustrerat ett flertal barnböcker bland annat för B.Whalström, Opal, Hirschfelt media och Betapedagog.