Maria Richter Simsek portfolio

Fackförbundet SRAT visions bildMaria Richter SimsekFackförbundet SRAT visions bildFackförbundet SRAT (endel av SACO) ville förtydliga sin vision och synliggöra sina medlemmars samhällsbärande funktioner. Gjorde också till en gif animation för att användas på webb och sociala medier. 
Graphic recording Innovationslabb Göteborgs Stad Maria Richter SimsekGraphic recording Innovationslabb Göteborgs Stad Socialt innovationslabb är ett pågående ESF - projekt för jämlik stad och hållbart arbetsliv. Där Göteborgs Stad under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I samarbete med Sweco stödjer jag projektets deltagare med digital graphic recording live under innovationslabbarna. Det visuella materialet används för att synliggöra komplexitet, gemensamma mönster, dokumentera idéutveckling och även stödja utvärdering av projektet i sin helhet. 
Konferens Digital Scenkonst för barn och unga i MalmöMaria Richter SimsekKonferens Digital Scenkonst för barn och unga i MalmöBildvärld för konferensen Digital scenkonst för barn och unga i Malmö av banditsagor. 
Live - teckning för Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället, Arena, Vetenskapsrådet mfl. Digital konferens. Maria Richter SimsekLive - teckning för Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället, Arena, Vetenskapsrådet mfl. Digital konferens. Halvdagskonferens digital med forskare inom fältet för kris och civilsamhället. Graphic recordingen/bilden var tillgänlig under hela konferensen för deltagarna att följa utvecklingen av. 
Bygdegårdarnas Riksförbund - demokratiplanscherMaria Richter SimsekBygdegårdarnas Riksförbund - demokratiplanscherI ett samarbete med Demokratistugan under 2021 vill Bygdegårdarnas riksförbund bidra med att synliggöra Bygdegårdarnas roll. Demokratistugan kommer turnera mellan olika län och vara en plats att uppmärksamma demokratin, workshops mm.https://vardemokrati.se/demokratistugan/ tillsammans med  utställningen "Ja må den leva" som riksdagen satt ihop . Bygdegårdarnas Riksförbund ville gärna komplettera med en egen affischutställning om bygdegårdarna och samlingslokalernas roll för demokratin och bygga vidare på tanken att Bygdegårdarna som dagens permanenta demokratistugor på landsbygden. Fyra affischerna kommer att turnera med  kompletterande texter över hela Sveriges Bygdegårdar under 2021 och även ingår i digital utställning. 
Graphic recording - Liveteckning International Forum of Visual PractitionersMaria Richter SimsekGraphic recording - Liveteckning International Forum of Visual PractitionersGraphic recording under styrelsemöte för International Forum of Visual Practitioners (ca 2,5 timme).   
Diskrimineringsgrunderna, Region KronobergMaria Richter SimsekDiskrimineringsgrunderna, Region KronobergIllustration av Diskrimineringsgrunderna för Region Kronobergs utbildning Gröna tråden
Verktyg och metod - utbildnings illustration Region KronobergMaria Richter SimsekVerktyg och metod - utbildnings illustration Region KronobergIllustation av Fördjupad intressentanalys (makt/inflytande) till utbildningen Gröna tråden, Region Kronoberg. 
Verktyg och modell Region KronobergMaria Richter SimsekVerktyg och modell Region KronobergIlustration av "samverkans modellen" för Region Kronobergs Gröna tråden utbildning. 
Live teckning - Graphic Recording - Forumkonferens digital MUCFMaria Richter SimsekLive teckning - Graphic Recording - Forumkonferens digital MUCFLive tecknande under Forumkonferensen 2020 Myndighet för ungdomsfrågor och civilsamhället. 
Maria ritarMaria Richter SimsekMaria ritarInfografik till egen hemsida
"Mosa fetost", receptbok för barn, eget projektMaria Richter Simsek"Mosa fetost", receptbok för barn, eget projekt"Mosa fetost", receptbok för barn, eget projekt
Tvätta händerna, eget projektMaria Richter SimsekTvätta händerna, eget projektTvätta händerna, eget projekt, receptbok för barn
Snökula skogsbrukMaria Richter SimsekSnökula skogsbrukFör tidningen Landets fria (ETC), bildkrönikor. 
Matpixi för barn, Eget projektMaria Richter SimsekMatpixi för barn, Eget projektReceptbok för barn i pixiformat. 
Fältbiologerna - Illustration för barnMaria Richter SimsekFältbiologerna - Illustration för barnChecklista för att hitta en skog - skogenprojekt inom fältbiolgoerna. 
"ön" - Grafisk facilitering, digital utbildning och samtalMaria Richter Simsek"ön" - Grafisk facilitering, digital utbildning och samtalÖn användes som samtals verktyg i digitalt och visuellt samtal (graphic template i MIRO). 
Jag är inuti, utställning 2019 Maria Richter SimsekJag är inuti, utställning 2019 Jag är inuti, utställning 2019 för barn om livet inuti magen.
Maria Richter Simsek
Växjö
0709411881

Maria Richter Simsek

Illustatör, live tecknare och facilitator som älskar att rita. Arbetar med både fyra meters långa live teckningar under konferenser till pedagogiskt material. strategier och böcker/utställningar för barn. Mina senaste uppdragsgivare är Region Kronoberg för att illustera deras regionala utvecklingsstrategi och flera digitala utbildningar, Myndighet för ungdomsfrågor och civilsamhället, Landets Fria – tidning (ETC) bildkrönikor och konsultbyrån Kontigo. Hör av dig om du vill samarbeta! 

Läs och titta mer här —>  www.richtersimsek.se

Utbildar också inom: 
– graphic recording / mötesteckning
– normkreativitet / normkritik i bild 
– bild som stöd vid möten