Marie Nordin portfolio

Marie Nordin
Stockholm

Marie Nordin

Jag har huvudsakligen jobbat med tidningsillustrationer, både för tryck och digital publicering, men är öppen för andra typer av uppdrag.
Ofta arbetar jag i gränslandet mellan hantverk och digitalt skapande, med teckning som grund. Val av medium och teknik integreras med det idémässiga innehållet. Jag ger gärna bildskapandet en narrativ inriktning, där illustrationen kan fungera som fristående tråd.
Utbildningsmässigt har jag en bred bakgrund inom bild, form och text med komplement av kultur- och samhällsteori och pedagogik.