Martin Hedén
Västerås
abacke.se
070-690 45 81

Martin Hedén

Har du fått några fina priser och utmärkelser?

Jorå. Västerås Stora kulturstipendium väger tungt liksom Stora radiopriset 2005 för bästa public service – jag jobbar ju en del med ljud och text också. Sen har det trillat in lite Newspaper design award-utmärkelser för illustrationer – men i såna branschspecifika sammanhang får ju de flesta pris av något slag. En etta-illustration vann tidskriftspriset ett år (det var för Svensk polis) och landstinget i Västmanland har gett mig stipendium två gånger. För snart 30 år sedan fick jag ett stort Sidastipendium för att studera primitiv konst på Papua Nya Guinea – det där blev en tid som präglar mig fortfarande.

I ditt yrkesutövande, hur har du själv utvecklats, tycker du?

Jag tycker att jag har mindre ångest idag än för tio år sedan. Då kunde ett jobb verkligen göra att jag kom i obalans flera dagar, nu tar jag det lite lugnare och litar på mig. Kanske jobbar jag lite mer systematiskt idag också – på gott och ont. Jag hade ett intimare samarbete med slumpen tidigare, idag är jag avsiktligare. Ibland blir jag riktigt sur på mig när jag lyckas förverkliga ett uppställt mål. Då är det något jag inte upptäckt, tänker jag.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Hm, det där var ju en fråga man inte vågar ställa till sina beställare… Men vore jag i deras kläder skulle jag känna trygghet över att lämna över idé-arbetet till mig. Alltså, jag är i grunden skribent och därmed bekant med de svårigheter författare och redigerare har. Ofta handlar det om beskrivningar som befinner sig på ett abstrakt plan och illustrationsmässigt måste lyftas ned till konkretion och begriplighet men också ge någon extra dimension åt ämnet. I det arbetet är jag bra. Inte jämt, men tillräckligt ofta. Sen har jag aldrig missat en deadline och kan tämligen bra förutsäga bildens tryckbarhet – sånt spelar ju också viss roll för köparen.