Mats Björling
Johanneshov
0704 221645

Mats Björling

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Mats Björling och arbetar bland annat med 3D-bilder och CGI.

Berätta lite om din bakgrund. Har du gått någon utbildning eller är du självlärd?

Har arbetat som frilans i snart femton år med webbdesign, animation och illustration. Är utbildad som konstnär (MFA) på Konstfack på nittiotalet.

I ditt yrkesutövande, hur har du själv utvecklats, tycker du?

Jag sporras av de möjligheter som teknisk utveckling och nya verktyg kan ge. Min utveckling har gått från det analoga till det digitala. Detta har idag landat i 3D-genererade bilder som oftast gått genom flera program som Blender, Photoshop, After Effects m.fl. För närvarande försöker jag utveckla mig inom VR och de speciella krav och möjligheter som detta ger.