Max Entin
Stockholm
08-6733314
0707-475605

Max Entin

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Max Entin och arbetar till vardags som högstadielärare. Detta gör att mina illustrationer främst rör sig inom skolområdet, med vissa undantag.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

För mig är det svårt att välja. Det är roligt när jag sitter på personalkonferenser och snabbt skissar ned något jag kommer på, det är roligt att arbeta med scanner och bildbehandling… det är roligt hela vägen.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är snabb som en vessla från tanke till färdig produkt. Jag kan utgå från ganska flummiga önskemål. I dagsläget kan man höra vad Lärarnas tidning, Pedagogiska magasinet, Datorn i utbildningen och Skolverket tycker om saken. Tidigare även Pedagog Stockholm, Svenskläraren och Byggindustrin.