Michal Hudak
Stockholm
08-644 38 84
0707 14 57 38

Michal Hudak

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Michal Hudak och jag arbetar med allt från arkitektur, visualisering, 3D, barnboksillustration till djuptryck och litografi.