Mikael Grahn portfolio

Mikael GrahnIllustrationer för Kulturhuset, Stockholm
Mikael GrahnHistorieförbättraren, seriealbum som delvis utspelas i Johan III:s 1500-tal. Story av Joha
Mikael GrahnFiguren Torulf ur "Odens öga", PC-spel
Mikael GrahnIllo till bananmjölksförpackning
Mikael GrahnKort animation från multimediapresentation
Mikael GrahnUr barnboken "Trillingarnas hämnd" (text: Jarmaine Kisuule)
Stockholm
073-941 43 78