Mimmi Tollerup portfolio

Mimmi Tollerup
Boka mig för kurser

Jag brukar rita på plats och har olika koncept beroende på målgruppen jag ska möta.
tex.
Berättarpromenad samspelet mellan ord och bild.
Vi gör en saga tillsammans, jag ritar utifrån barnens idéer.
Bilden som språk, att medvetandegöra bildens suveränitet.
Från ax till limpa, om hur en bok blir till.
Praktiska tecknartips, tekniker och material.

Skapande skola, Workshop, Föreläsningar

Mimmi Tollerup

Jag heter Mimmi Tollerup och jag har arbetat som tecknare och illustratör sedan slutet på 1980 talet.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm men bor och arbetar sedan 1992 i Västmanland där också mina fyra barn har vuxit upp.

Jag har arbetat med illustration i många olika former och sammanhang… I huvudsak till bilderböcker men också till läromedel, information, tidskrifter, utställningar, animation, appar mm. Och jag är även ute på tex bibliotek och skolan och håller workshop eller i tex Skapande Skola projekt.

Jag har illustrerat över 50 bilderböcker, samarbetat med många olika författare och är utgiven på flertalet av förlagen i Sverige. Flera av böckerna är översatta/utgivna på andra språk.

Jag arbetar gärna i nära samarbete med författaren för att på bästa vis låta ord och bild berika varandra och berätta mesta möjliga på sitt unika vis. 

Två författare som jag arbetat extra mycket med är Stefan Casta och Anna Jansson där jag gjort bilderna i böckerna om ”Blåbärspatrullen” Opal förlag , och ”Emil Wern” Rabén&Sjögren.

I Söderköping har jag medverkat i flera stora projek för kommunen i samarbete med Medeltidscentrum. Där har jag träffat barn och ungdomar i särskolan.  Dessa möten har sedan legat till grund för en virtuell installation om livet på medeltiden. Mina illustrationen animerades och visas på en ca 2,5 X 5 meter stor filmduk där betraktaren kan interagera i olika scener i en medeltida värld. I Söderköping finns också en fast utställningspaviljong i samma tema gjord med mina teckningar, foton och fakta och ett par Appar samt en fotvandring/råttjakt för de minsta.En äventyrsbana där jag tecknat instruktions bild och karta.

Jag gör en del ”fria” bilder och skulpturer också. Både egna projekt som blivit till utställningar, till offentlig utsmyckning  och en del beställningar.

Jag gör gärna tecknarbesök och håller workschop. Och arbetar även med rörelse/dans och musik.