Mimmi Tollerup portfolio

Mimmi Tollerup
Sala
070-626 83 81
Boka mig för kurser

Jag brukar rita på plats och har olika koncept beroende på målgruppen jag ska möta.
tex.
Berättarpromenad samspelet mellan ord och bild.
Vi gör en saga tillsammans, jag ritar utifrån barnens idéer.
Bilden som språk, att medvetandegöra bildens suveränitet.
Från ax till limpa, om hur en bok blir till.
Praktiska tecknartips, tekniker och material.

Skapande skola, Workshop, Föreläsningar

Mimmi Tollerup

Jag heter Mimmi Tollerup och jag har arbetat som tecknare och illustratör sedan slutet på 1980 talet.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm men jag lämnade storstaden för att komma närmare naturen så jag bor och arbetar sedan 1992 i Västmanland där också mina fyra barn har vuxit upp.

Jag har arbetat med illustration i många olika former och sammanhang… I huvudsak till bilderböcker men också till läromedel, information, tidskrifter, utställningar, animation, appar mm. Och jag är flitigt ute i skolan med i tex Skapande Skola projekt.

Jag har illustrerat drygt 50 bilderböcker, samarbetat med många olika författare och är utgiven på flertalet av förlagen i Sverige. Flera av böckerna är översatta/utgivna på andra språk.

Jag arbetar gärna i nära samarbete med författaren för att på bästa vis låta ord och bild berika varandra och berätta mesta möjliga på sitt unika vis. 

Två författare som jag arbetat extra mycket med är Stefan Casta och Anna Jansson där jag gjort bilderna i böckerna om ”Blåbärspatrullen” Opal förlag , och ”Emil Wern” Rabén&Sjögren.

I Söderköping har jag medverkat i flera stora projek för kommunen i samarbete med Medeltidscentrum. Där har jag träffat barn och ungdomar i särskolan,tagit vara på deras tankar och funderingar kring medeltiden. Dessa möten har sedan legat till grund för en virtuell installation om livet på medeltiden. Mina illustrationen animerades och visas på en ca 2,5 X 5 meter stor filmduk där betraktaren kan interagera i olika scener i en medeltida värld. Elias Furenhed har gjort det tekniska arbetet. Det finns också en fast utställningspaviljong i samma tema gjord med mina teckningar, foton och fakta och ett par Appar samt en fotvandring/råttjakt för de minsta.

Jag gör en del ”fria” bilder och skulpturer också. Både egna projekt som blivit till utställningar, och en del beställningar.

Jag gör gärna Tecknarbesök i skolor bibliotek mm

Genom tex Skapande skola och Barnboksvekan i Norrbotten har jag fått möjlighet att träffa många barn, ungdomar och även vuxna för bild och bokprat och olika workshops.