Nina Johansson
Göteborg
0739-569532

Nina Johansson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Nina Johansson och jag ritar. Både det ena och det andra. Min specialitet är porträtt, framför allt karikatyrer.