Ola Carlberg
Enskededalen
08-600 04 01
073-5725046

Ola Carlberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Hej, Ola heter jag och jag tecknar hjärtliga,kluriga och varma bilder till tryck och web.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Om man ska tro på feedbacken jag fått träffar jag ofta rätt ton. Om man nu ska använda musiktermer. Och det kan man väll.
Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?Idéklureriet och när pennan freestylar och förhoppningsvis landar i något som får både bildbeställaren och mig att lé. 🙂