Oskar Aspman portfolio

Oskar Aspman
Lund
0736576883

Oskar Aspman

Jag gör illustrationer till böcker ochtidningar, allt från utbildningsmaterial till skräck.
Jag föredrar att jobba med svart tusch, ibland med en aning färg, men jag jobbar lika bra i andra tekniker.
Jag strävar efter att hitta intresanta vinklar och att fånga distinkta karaktärsdrag.

Jag är övertygad om att du inte bara vill ha dina texter bekräftade, utan att du vill ha teckningar med ett eget värde och innehåll. Att du vill ha teckningar som kontrasterar, utmanar och tydliggör det du vill förmedla.